cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

1. Czy z programu "Modernizacja gospodarstw rolnych" może skorzystać beneficjent programu "Ułatwianie startu młodym rolnikom" który nie posiada wykształcenia rolniczego, ale zobowiązał się do uzupełnienia w ciągu trzech lat.
2. Jaka jest kolejność składania wniosków na MR i MGR? Można złożyć te wnioski w tym samym czasie? Czy trzeba najpierw na MR, później przekazanie gospodarstwa i dopiero wniosek MGR?
3. Odnośnie rent strukturalnych, jestem z małopolskiego i wiem że jeśli się przekazuje  gospodarstwo następcy to trzeba przekazać minimum średnią krajową, natomiast  jeśli się przekazuje na powiększenie innego gospodarstwa to w moim województwie wystarczy 3 ha. Teraz moje pytanie jak określa się dokładnie następcę? Bo np. mój wujek ma gospodarstwo o pow. 5 ha i wiek 55 lat od 12.2009 i przekazanie dzieciom nie wchodzi w grę ponieważ nie ma średniej krajowej, ale jakby przekazał mi? Czy ja będę definiowany jako następca, jeśli przejmuje teraz gospodarstwo po ojcu czyli całkiem inne gospodarstwo.

Odpowiedź:

Ad.1. Tak.

Ad.2. Wnioskodawcy składają wnioski w terminach ogłoszonych naborów.

W działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych trzeba być już posiadaczem gospodarstwa by spełnić kryteria dostępu.

Ad.3. Projekt rozporządzenia RS mówi, że następcą określa się osobę fizyczną, która rozpoczyna działalność rolniczą po raz pierwszy z dniem przejęcia gospodarstwa rolnego od producenta rolnego ubiegającego się o rentę strukturalną, jeżeli - do dnia wydania decyzji o przyznaniu renty strukturalnej temu producentowi rolnemu - została tej osobie wypłacona premia na podstawie przepisów w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

Jeśli Pan przejmie teraz gospodarstwo po ojcu, to stanie się Pan posiadaczem tego gospodarstwa! Czyli, wujek jeśli chciałby przekazać gospodarstwo na Pana to będzie to definiowane jako przekazanie na powiększenie innego gospodarstwa.

Przekazanie powinno nastąpić przez przeniesienie własności gospodarstwa rolnego w całości na powiększenie jednego gospodarstwa rolnego, przy czym powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - które powstanie po przejęciu gruntów - nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju.

Natomiast w przypadku przekazywania gospodarstwa rolnego o powierzchni większej niż 10 ha, powierzchnia gospodarstwa, które powstanie po przejęciu gruntów, musi być większa (od gospodarstwa rolnego przekazywanego) o co najmniej 10 %

 

I.Gradka

CDR O/Radom