cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Jestem żołnierzem zawodowym.Wtym roku przechodzę na emeryturę w wieku 38
lat.Posiadam ziemię rolną w ilości 22 ha.Chciałbym rozpocząć hodowlę bydła
mięsnego.Jakie warunki muszę spełnić.Czy jest możliwość skorzystania z
pomocy na rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego.Gdzie szukać kredytów
na zakup zwierząt i sprzętu rolniczego.


 

W Pańskim przypadku skorzystanie z kredytu ogranicza zapis w zasadach udzielenia kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania (preferencyjnych) mówiący, że kredytobiorca nie może być emerytem. Istnieje natomiast możliwość uzyskania dofinansowania w formie refundacji części poniesionych kosztów inwestycyjnych. Możliwość taką daje PROW 207 – 2013 a konkretnie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z późniejszymi zmianami. Obsługę wymienionego Działania prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Andrzej Sliwa