cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Jestem posiadaczem gosp. o pow.11 ha plus 7 ha dzierżawy chciałbym zakupić ciągnik o mocy 80km plus agregat i pług prowadzę produkcje trzody około 150 szt. rocznie plus 2ha ziemniaków czy mam szanse dostać dofinansowanie mieszkam w woj. łódzkim

Odpowiedź:

 

Można się ubiegać o wsparcie z funduszy strukturalnych w ramach PROW 2007-2013 w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych.

W  roku 2009 wnioski przyjmowane były w terminie 21-28.04.2009.

Wnioski składane są w Oddziałach Regionalnych ARiMR (w województwie w którym znajduje się gospodarstwo).

W 2010 roku planowany jest nabór wniosków z tym, że na dzień dzisiejszy nie określono jego terminu.

Wniosek i pozostałe niezbędne formularze są dostępne na stronie www.arimr.gov.pl.

Na tej stronie są także wszystkie pozostałe informacje dla wnioskodawcy.

Jeśli chodzi o dotacje w ramach tego działania to można je uzyskać do wysokości maksymalnie 300 000 zł w całym okresie trwania programu czyli w latach 2007 - 2013. Oczywiście jest to wsparcie polegające na refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych (np. budowa i/lub modernizacja budynków i budowli gospodarczych, zakup maszyn i urządzeń rolniczych), w wysokości do 40 lub maksymalnie 60% kosztów netto (bez VAT).

            W związku z tym, że temat jest bardzo szeroki i nie starczyłoby miejsca do opisania na tym forum, proponuję udać się do najbliższej jednostki doradztwa rolniczego (ODR-y) i tam na pewno uzyska Pan wyczerpujące informacje.

 

 

Ireneusz Gradka

 

CDR o/Radom