cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie dotyczy:

Komunikat Prezesa ARiMR w sprawie możliwości dokonywania zmian w zakresie postanowień wynikających z umów przyznania pomocy zawartych przed dniem 12 listopada 2010 roku w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2007-2013

2. okresu, w którym w przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, może wyłącznie za zgodą Agencji, bez konieczności zwrotu pomocy w całości lub części, nastąpić: przeniesienie przez Beneficjenta własności lub posiadania gospodarstwa lub jego części objętych realizacją inwestycji w ramach operacji lub przeniesienie własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją, jeżeli przeniesienie to nastąpi na rzecz podmiotu, który spełnia warunki przyznania i wypłaty pomocy i przejmie zobowiązania dotychczasowego Beneficjenta;

 zmiana przeznaczenia nabytych przez Beneficjenta dóbr, wyremontowanych lub wybudowanych budynków lub budowli w całości lub w części, jeżeli nowy sposób ich wykorzystania nie naruszy celów i zakresu działania,

 Od paru lat dzierżawię gospodarstwo na którym wyremontowałem i zmodernizowałem budynki, czy mogę teraz przekazać wydzierżawiającemu całą inwestycję i zobowiązania, osoba nie ma wykształcenia rolniczego ,tylko pracowała w tym gospodarstwie ? Czy jednocześnie możliwe jest zmiana przeznaczenia ,jeżeli obecnie zajmuję sie np. chowem trzody chlewnej ,to na jakie zmiany mogę sobie pozwolić ja lub osoba na którą zostanie to przeniesione?

z góry dziękuję za odpowiedź

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy komunikatu Prezesa ARiMR, ogłoszonego na podstawie

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dziennik Ustaw Nr 207. Poz. 1372.

 

Opisany w pytaniu przypadek nie daje podstaw do udzielenia pełnej, wyczerpującej i jednoznacznej odpowiedzi na tym forum.

Jest to przypadek indywidualny i tak go należy traktować, więc odsyłam  pytającego do ARiMR, by uzyskał wiążącą odpowiedź.

  

Ireneusz Gradka CDR O/Radom