cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Woj. świętokrzyskie

mam gosp. rolne  ok. 7ha użytków rolnych z produkcją mleka 12 krów mlecznych kwota OK. 55000KG CHCIAŁBYM W RAMACH operacji dot. priorytetu ”środki tow. sektora mleczarskiego”  czy mogę składać na zakup  nowego ciągnika, prasy rolującej z owijarką ,talerzówki pługa i opryskiwacza

Nie będę zwiększał GVA, mogę zwiększyć stan krów mlecznych o 1szt.na dzień 31,12,2010r, miałem 12 krów mlecznych,2 jałówki do 2 lat, 1 cielę do roku i 3 opasy. Uprzejmie proszę o odpowiedź

 

Odpowiedź:

Można się ubiegać o wsparcie z funduszy UE w ramach PROW 2007-2013 w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach ww. priorytetu ale z pewnymi zastrzeżeniami opisanymi poniżej:

Należy podkreślić, że w ramach priorytetu „środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego”, jeżeli operacja polega na rozwoju produkcji mleka w gospodarstwie:

a) nie można współfinansować operacji (lub ich elementów), które nie dotyczą restrukturyzacji sektora mleczarskiego;

b) nie można współfinansować zakupu maszyn, które potencjalnie mogłyby służyć innej niż mleczarska produkcji prowadzonej przez wnioskodawcę - chyba, że wnioskodawca bezsprzecznie wykaże, że maszyny będą używane wyłącznie do prowadzonej przez niego produkcji w zakresie produkcji mleka;

c) nie można współfinansować zakupu maszyn, które potencjalnie mogłyby służyć innej niż mleczarska produkcji prowadzonej przez wnioskodawcę nawet w przypadku, gdy wnioskodawca będzie wykazywał, że maszyny będą używane wyłącznie do prowadzonej przez niego produkcji w zakresie produkcji mleka, jeżeli zakup maszyny wyłącznie na potrzeby produkcji mleczarskiej jest w przypadku danego gospodarstwa nieracjonalny i nieuzasadniony pod względem ekonomicznym.

Proponuję udać się do najbliższej jednostki doradztwa rolniczego (ODR-u) i tam na pewno uzyska Pan/i wyczerpujące informacje.

I.       Gradka

CDR O/Radom