cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dzień dobry,

 Proszę o wskazanie czy w ramach działania  Modernizacja gospodarstw  rolnych (nabór 2011)  przy obliczaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa dla gruntów (stanowiących część gospodarstwa) nabytych po 1 stycznia 2011 roku zgodnie z instrukcją precyzującą, iż należy uwzględnić dane dotyczące rodzaju i wielkości produkcji prowadzonej w gospodarstwie albo w jego części w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy, można uwzględnić zasiewy wiosenne z 2011 roku, jako iż wchodzą one w zakres produkcji realizowanej w roku, w którym jest składany wniosek.

Z poważaniem

 

Odpowiedź:

Zgodnie z instrukcją do wniosku o pomoc:

„…………Wielkość ekonomiczną gospodarstwa ustala się na podstawie danych dotyczących w szczególności:

1) rodzaju i wielkości produkcji prowadzonej w gospodarstwie w roku poprzedzającym rok, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy w przypadku wniosków składanych przed dniem 15 marca (z zastrzeżeniem pkt 3);

2) rodzaju i wielkości produkcji prowadzonej w gospodarstwie w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy - w przypadku wniosków składanych od dnia 15 marca;

3) rodzaju i wielkości produkcji prowadzonej w gospodarstwie albo w jego części w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy - w przypadku wniosków składanych przed dniem 15 marca i dotyczących gospodarstw lub ich części, nabytych w okresie od dnia 1 stycznia roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy, do dnia złożenia wniosku…………”.

Tak – należy je uwzględnić.

 

I.       Gradka

CDR O/Radom