cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dzień dobry.

Mam pytanie w sprawie wyliczenia "Wielkości ekonomicznej gospodarstwa". W ramach 2 aktów notarialnych nabyłem użytki rolne. 1 akt miał miejsce 28.X.2010r. (zakup gruntów ornych od osoby obcej w ramach umowy kupa-sprzedaży, 2,47ha), z działki tej poprzedni właściciel nigdy

nie pobierał dopłat bezpośrednich), 2 zaś dnia 5.01.2011r. Akt drugi to przejęcie gospodarstwa od rodziców w ramach umowy darowizny(rodzice skorzystali z renty strukturalnej a ja z ułatwiania startu młodym rolnikom), powierzchnia 20ha użytków rolnych, moi rodzice pobierali

płatności obszarowe.

Z którego roku powierzchnie poszczególnych zasiewów mam wstawić w tabelę wyliczenia Wielkości ekonomicznej gospodarstwa?

Bardzo proszę o pomoc ponieważ Pani z ARiMR nastraszyła mnie, że mogę wliczyć tylko powierzchnię z działki nabytej w 2010r.,czyli 2,47, a 20ha od rodziców z gospodarstwa w którym im pomagałem od najmłodszych lat nie mam prawa wliczać.. Które działki jak wpisać i który rok bazowy mam obrać przy wypełnianiu planu zasiewów?

 

Z poważaniem

Odpowiedź:

Zgodnie z instrukcją do wniosku o pomoc:

„…………Wielkość ekonomiczną gospodarstwa ustala się na podstawie danych dotyczących w szczególności:

1) rodzaju i wielkości produkcji prowadzonej w gospodarstwie w roku poprzedzającym rok, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy w przypadku wniosków składanych przed dniem 15 marca (z zastrzeżeniem pkt 3);

2) rodzaju i wielkości produkcji prowadzonej w gospodarstwie w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy - w przypadku wniosków składanych od dnia 15 marca;

3) rodzaju i wielkości produkcji prowadzonej w gospodarstwie albo w jego części w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy - w przypadku wniosków składanych przed dniem 15 marca i dotyczących gospodarstw lub ich części, nabytych w okresie od dnia 1 stycznia roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy, do dnia złożenia wniosku…………”.

 

W części dotyczącej PRG:

„…ARKUSZ (2): POWIERZCHNIA UR (użytków rolnych) I UPRAWY

Rok bazowy dla okresu planowania – [pole obowiązkowe].

Rokiem bazowym dla okresu planowania dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych przed dniem 15 marca, jest co do zasady poprzedni rok kalendarzowy, np. jeżeli wniosek będzie złożony w dniu 25 stycznia 2011 roku, rokiem bazowym jest rok 2010. Dla wniosku złożonego od dnia 15 marca rokiem bazowym jest rok, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy.

Nie opisują roku poprzedzającego rok bazowy Wnioskodawcy, którzy:

1) nabyli gospodarstwo rolne przed dniem 15 marca roku kalendarzowego, w którym składają wniosek (przyjmują za rok bazowy rok nabycia gospodarstwa);

2) nabyli gospodarstwo rolne od dnia 15 marca roku, w którym składany jest wniosek i w tym okresie składają wniosek;

3) nabyli gospodarstwo rolne od dnia 15 marca poprzedniego roku kalendarzowego i składają wniosek przed dniem 15 marca roku, w którym składany jest wniosek”…..

 

Według mnie (w tym konkretnym przypadku) posługujemy się danymi – wg stanu faktycznego w okresie składania wniosku czyli styczeń 2011 – jako rok bazowy.

I.       Gradka

CDR O/Radom