cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam,

Mieszkam w województwie wielkopolskim . Chciałabym aby Państwo odpowiedzieli mi kilka pytań. Jakie warunki powinien spełniać młody rolnik, aby otrzymać  dopłaty na zakup maszyn rolniczych i czy muszą to być nowe maszyny, czy używane też można zakupić z dopłat? Jeśli tak to jaka jest suma takich dopłat i gdzie można składać wnioski?

Z góry dziękuje i czekam na odpowiedź

Odpowiedź. Może Pani skorzystać z dwóch wariantów pomocy: krajowej i UE:

Kredyt preferencyjny – pomoc krajowa:

1.                  Można się ubiegać o kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania m. in. na zakup maszyn i urządzeń rolniczych (w tym używanych) w wysokości do 80% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego. Więcej informacji znajduje się na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce pomoc krajowa po 01.05.2005 r. Szczegółowych informacji udzielą Państwu doradcy z wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, także informację o kredytach z dopłatami uzyskają Państwo w bankach.

Kredyt maksymalnie na 15 lat (linia kredytowa Symbol nMR) - z dwuletnią karencją w spłacie kapitału. Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę na dzień dzisiejszy wynosi 2% - nMR, w skali roku płacone przez kredytobiorcę.

O kredyt ubiegamy się w banku, który ma podpisaną umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

2.                  Ułatwianie Startu Młodym Rolnikom – pomoc UE – PROW 2007 -2013:

Może się Pani (lub jedno z małżonków) ubiegać o premię młodego rolnika z Działania Ułatwianie startu młodym rolnikom w wysokości 75 000 zł m.in. na zakup maszyn i urządzeń (w tym używanych a 70% z wydatkowanej pomocy trzeba udokumentować i rozliczyć się z ARiMR), jeśli w 2012 roku zostanie ogłoszony nabór wniosków! Przez ARIMR!. Nie należy przegapić terminu naboru wniosków!!!! Więcej informacji na stronie ARiMR w zakładce PROW 2007 - 2013.

Pozostałe uwagi:

….” Pomoc może uzyskać osoba:

1) pełnoletnia, która w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 lat;

2) będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

3) nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

4) posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lub która zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;

5) zamierzająca po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego albo osoba, która rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a gospodarstwo to nabyła w drodze:

- spadku

- darowizny przed ukończeniem 18 roku życia lub po ukończeniu 18 roku życia, lecz w trakcie nauki;

6) której małżonek nie prowadził działalności rolniczej albo rozpoczął jej prowadzenie nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy do dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie pomocy;

7) która sporządzi, zgodny z wymaganiami, plan rozwoju gospodarstwa (biznesplan), stanowiący załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.

Jeżeli o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają warunki określone w rozporządzeniu, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, temu, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę….”

….” Pomoc może zostać przyznana, jeżeli od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej przez wnioskodawcę lub jego małżonka do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy – nie więcej niż 18 miesięcy.

 

I.                   Gradka, CDR O/Radom.