cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam

 

Jestem z woj. podkarpackiego  i do 29/10/12 należy zgłosić wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "modernizacja gospodarstw rolnych". Moi rodzice zapisali cały areał mojemu bratu, który mieszka w innym kraju i nie płaci składek Krus, ja natomiast jestem pełnomocnikiem mojego brata (notarialnym pełnomocnikiem), ja również nie płacę krusowskich składek gdyż pracuję i płacę składki zus. Mam 37 lat, nie posiadam wykształcenia rolniczego. Gospodarstwem ok. 5 ha zajmujemy się z rodzicami, ojciec hoduje dwie krowy, kury, ok. 1 ha jest zasiewane, 0,5 ha ziemniaki, reszta to łąki na siano, klasa gleby to 4 kl, 5 kl. Ja natomiast zainteresowany jestem tym aby całość łąk zagospodarować i obsiać zbożem. Czy mam szansę uzyskać pomoc w ramach działania modernizacja gosp. rolnych bo chciałbym kupić ciągnik i podstawowe maszyny (nigdy takich maszyn nie mieliśmy)?

Dziękuję za odpowiedź i Pozdrawiam Paweł

Odpowiedź:

Jeśli to Pan chciał  by się ubiegać:

1.      to musi Pan mieć prawo do tych gruntów.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym jako osoby wspólnie wnioskujące , osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego,  jeśli:

          są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi (np. właścicielami lub dzierżawcami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanych dalej gospodarstwem.

2.      gospodarstwo spełni inne wymogi formalne, jak np.:

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa stanowi co najmniej równowartość 4 ESU.

Z pobieżnych moich wyliczeń (na podstawie danych o gospodarstwie podanych przez Pana wyżej) nie wynika, aby ten warunek mógł być spełniony w wymienionym gospodarstwie.

 

3. Jednak by ostatecznie rozwiać Pana wątpliwości po więcej informacji odsyłam do doradców z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, gdyż na tym forum nie jestem w stanie Panu odpowiedzieć jednoznacznie.

 

I.Gradka

CDR O/Radom