cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam, jestem rolnikiem z województwa lubelskiego. W 2011 roku podpisałem umowę z ARIMR w ramach realizowanego programu modernizacji gospodarstwa (zakup nowego parku maszynowego). Wniosek zakładał wzrost GVA i poprzez zakup ziemi został zrealizowany z 20% nadwyżką. Aktualnie z uwagi na niewykorzystany limit środków będę składał kolejny wniosek na zakup ciągnika rolniczego, również deklarując 10% wzrost GVA. Czy w nowym Planie Rozwoju Gospodarstwa mogę zmienić strukturę zasiewów (w porównaniu do 5-letnich planów z 2011) rezygnując z powodu niskiej opłacalności z jednej z upraw (ziemniaki). Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź:

Jeśli będzie Pan składał wniosek w naborze w 2013 roku, rokiem bazowym jest dla Pana rok 2012, na podstawie złożonego wniosku o dopłaty obszarowe w 2012 r i posiadanie zwierząt wg stanu na 01.01.2013 r.

I to jest dla Pana sytuacja wyjściowa od której może Pan stosować zmiany mające wpływ na GVA. Żaden inny powód czy zmiana nie wynikająca z charakteru operacji/inwestycji nie może być stosowana! Tak więc nie można zmieniać struktury zasiewów, jeśli nie ma ona związku z charakterem i zakresem planowanej operacji. Podany tu konkretny przykład zakupu ciągnika i rezygnacji z uprawy ziemniaków jest nie zasadny! Chyba, że oprócz ciągnika kupuje pan maszyny towarzyszące, specjalistyczne mające związek z wprowadzeniem nowej uprawy, itp. itd.?

 

 

 

I.Gradka

CDR O/Radom