cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Modernizacja gospodarstw rolnych - zmiany w PRG c.d.

Witam

Dziękuję za wypowiedź poczynioną na forum, jednak nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytanie, lub pytanie zostało źle zrozumiane:

" Czy w nowym Planie Rozwoju Gospodarstwa mogę zmienić strukturę zasiewów (w porównaniu do 5-letnich planów z 2011 roku)".

Jasnym jest że rokiem bazowym będą zasiewy poczynione w roku 2012/2013 (wniosek o płatności obszarowe złożony w 2013 roku). Czy wobec faktu składania nowego wniosku w roku 2013 w PRG mogę zrezygnować z jednej z upraw zadeklarowanych w PRG 2011 (plan obowiązuje do 2018, a uprawa stała się całkowicie nieopłacalna). Plany wzrostu GVA zadeklarowane w umowie z 2011 roku zostały całkowicie zrealizowane poprzez zwiększenie powierzchni gruntów i będą utrzymane w kolejnych latach (rezygnacja z uprawy ziemniaków nie ma na to wpływu). PRG z 2013 roku można więc potraktować jako aktualizację PRG 2011 (przy zwiększonej powierzchni gruntów i rezygnacji z jednej z upraw - ziemniaki). Wzrost GVA będzie utrzymany, ale przy innej niż zakładano w PRG 2011 strukturze zasiewów. Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź na nowe pytanie:

Struktura zasiewów to uprawy i powierzchnie zadeklarowane we wniosku obszarowym 2013 i to jest dla Pana sytuacja wyjściowa, od której w wyniku zastosowanych zmian w latach następnych związanych z przeprowadzoną operacją możemy uzyskać wzrost GVA w PRG 2013.

Co do PRG z 2011 r. to Instrukcja do Wniosku i PRG mówi:

„Zmiana powierzchni i struktury upraw będzie przedmiotem weryfikacji ze strony ARiMR w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy. Weryfikacja będzie polegała na porównaniu powierzchni planowanych z powierzchniami rzeczywistymi w obrębie grup roślin (zboża, strączkowe, oleiste, pastewne na gruntach ornych itp.) a w przypadku podejmowania nowych działalności (upraw), na które zakupiono specjalistyczne maszyny i urządzenia, na porównaniu powierzchni tej uprawy (upraw).

Odstępstwo (zmniejszenie powierzchni) między planowaną a rzeczywistą powierzchnią poszczególnych grup upraw może wynosić do 30% planowanej powierzchni.”

Nie jestem w stanie (na tym forum) jednoznacznie się wypowiedzieć na ten temat, gdyż potrzebowałbym więcej informacji. Jest to sytuacja która wymaga indywidualnego podejścia i interpretacji ze strony ARiMR i dlatego odsyłam Pana właśnie tam po szczegółowe informacje w konkretnej, swojej sprawie.

Poniżej podaję także swój numer telefonu w razie dodatkowych pytań.

Pozdrawiam

I.Gradka

CDR O/Radom, tel. 48 365 69 33