cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam ponownie ,

 czy maszyny i urządzenia wyprodukowane poza UE a wprowadzone do realizacji zestawienia rzeczowo finansowego dla modernizacji podlegają refundacji?

 Tadeusz Lubuskie

Odpowiedź:

Tak.

Przy wniosku o płatność musi Pan przedstawić:

Dokumenty celne (Jednolity Dokument Administracyjny SAD) zawierające stosowną adnotację

celników przeprowadzających odprawę, jako potwierdzenie dopuszczenia towarów do obrotu,

dotyczy maszyn i urządzeń zakupionych w krajach nienależących do Unii Europejskiej.

 

I.Gradka

CDR O/Radom, tel. 48 365 69 33