cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pomagam wypełnić znajomym wniosek z Modernizacji gosp. rolnych w Małopolsce.

Mam nast. pytania:

1 - jaki rok należy brać pod uwagę jako rok bazowy? 2012?

Odpowiedź: Rok bazowy to rok 2013.

2 - czy wraz z wnioskiem należy dołączyć po dwa zapytania ofertowe na

zakup każdej maszyny? czy one muszą być potwierdzone przez firmę

składającą ofertę? czy jako kryterium może być określone 100% ceny?

Odpowiedź: TAK.

Zgodnie z Rozporządzeniem, do wniosku o przyznanie pomocy dołączą się kopie co najmniej 2 zapytań dotyczących nabycia nowej rzeczy lub usług, skierowanych do różnych dostawców lub wykonawców (zapytań ofertowych) oraz kopie 2 ofert stanowiących odpowiedź na te zapytania, wraz z uzasadnieniem wyboru oferty - w przypadku każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, którego koszt przekracza 10 tys. zł netto.

3 - czy jest szansa na otrzymanie wsparcia na zakup niewielkiego ciągnika,

przy gospodarstwie rolnym-warzywnym wielkości 6 ha, podczas gdy jest już

jeden ciągnik wielkości 85 KM (rok prod. 2011)? co się stanie, jeśli

wpiszemy go we wniosku, a ARiMR odmówi jego refundacji? można będzie

poprawić wniosek usuwając zakup ciągnika?

Odpowiedź: To już specyficzna sytuacja wymagająca szerszych informacji ze strony Pana/i i nie mogę na to odpowiedzieć definitywnie i jednoznacznie. Każda sytuacja i każde gospodarstwo jest inne i wymaga indywidualnego podejścia ze strony ARiMR czy drugi ciągnik jest potrzebny technologicznie i uzasadniony ekonomicznie? Zestawienie rzeczowo- finansowe na etapie rozpatrywania wniosku o pomoc może być jeden raz zmienione przez wnioskodawcę bez zmiany jednak celu operacji.

I. Gradka, CDR O/Radom