cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam,

W związku z koniecznością aktualizacji Wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" nabór z 2013 roku gdzie podczas wyliczanie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rokiem bazowym był 2013 rok - wielkość upraw wyliczałam na podstawie wniosku o dopłaty bezpośrednie z 2013 roku, a stan zwierząt na dzień 1 stycznia 2013 roku mam kilka pytań:

1. Aktualizując wniosek o przyznanie pomocy  i wyliczając wielkość ekonomiczną gospodarstwa  rokiem bazowym mają być uprawy z 2014 roku?? a stan zwierząt z dnia 1 stycznia 2014 r?? w Instrukcji formularza aktualizacyjnego istnieje zapis:

Wielkość ekonomiczną gospodarstwa ustala się na podstawie danych dotyczących w szczególności rodzaju i wielkości produkcji prowadzonej w gospodarstwie na dzień złożenia aktualizacji wielkość ekonomiczną gospodarstwa ustala się na podstawie danych dotyczących w szczególności rodzaju i wielkości produkcji prowadzonej w gospodarstwie na dzień złożenia aktualizacji (...)

UWAGA

Wielkość tę należy podać wyliczając ją zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji ustalania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie współczynników standardowej nadwyżki bezpośredniej „2004” stanowiącej Załącznik 2 do Instrukcji wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy, odnosząc ją do roku 2014, tj. zapisy dotyczące złożenia wniosku o przyznanie pomocy odnosi się do dokonania aktualizacji danych.

Powyższy zapis interpretuję w ten sposób, iż rokiem bazowym jest 2014 rok, obliczam na podstawie wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich z 2014 roku, a stan zwierząt biorę z dnia 1 stycznia 2014 r.  Jednak telefonując do różnych Oddziałów Regionalnych ARiMR w całej Polsce nie byłam w stanie uzyskać konkretnej, rzetelnej i jednoznacznej odpowiedzi na to i inne pytania. telefonowałam także do CDR, do ODR do specjalistów - doradców z listy załączonej na stronie ARiMR lecz osoby te nie wiedziały nawet iż istnieje coś takiego jak aktualizacja wniosków. W jednym Oddziale Regionalnym ARiMR dowiedziałam się iż należy zaktualizować wielkość ekonomiczną gospodarstwa (wyliczyć ESU odnośnie do roku 2013 - ale przecież tak już jest więc po co byłaby aktualizacja???).

Odpowiedź: TAK

 

/

Odpowiedź: TAK.

Czynności podane przez Panią są prawidłowe. Rok bazowy 2014, stan zwierząt na dzień 01.01.2014.

2. Rozumiem, iż mogę zmienić zestawienie rzeczowo-finansowe i cel operacji jeżeli nie spowoduje to zwiększenia kwoty pomocy. W związku z powyższym mam kolejne pytanie - czy już w chwili aktualizacji Wniosku konieczne jest przeprowadzenie postępowania ofertowego i wraz z arkuszem aktualizacyjnym zobligowany jestem dołączyć 2 oferty  handlowe na maszynę powyżej 10 000 zł?? Wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy nie załączałam żadnych ofert, gdyż wtedy nie miałam na to czasu, chciałabym się dowiedzieć czy jeżeli teraz wraz z aktualizacją oraz  przy dokonaniu zmiany w zestawieniu rzeczowo - finansowym nie dołączę ofert handlowych, czy mój wniosek zostanie odrzucony?? Czy istnieje możliwość dołączenia ofert później - podczas wezwań ARiMR do uzupełnień, gdy już znajdę się na "zielonej liście". Nie dołączając w chwili obecnej ofert handlowych mój wniosek będzie brany pod uwagę i ustali się do niego kolejność przysługiwania pomocy?? W związku z faktem, iż  planuję zakup aż 5 maszyn rolniczych powyżej 10 000 zł musiałabym dostarczyć aż 10 ofert handlowych co wiąże się z poświeceniem przeze mnie sporej ilości czasu, a wolałabym to uczynić dopiero w chwili gdy znajdę się na "zielonej liście" aby moja praca nie poszła na marne.

Odpowiedź:

Postępowanie ofertowe musi Pani być przeprowadzone. TAK – trzeba dostarczyć 10 ofert i 10 zapytań ofertowych.

3. Głównym kierunkiem produkcji mojego gospodarstwa jest trzoda chlewna, czy średni stan zwierząt na 2013 rok, ARiMR sama sobie oblicza z IRZ czy też muszę takie dane umieścić gdzieś w arkuszu podczas aktualizacji - nie ma w nim wyznaczonego miejsca na wprowadzenie takiej informacji??

Odpowiedź:

W związku z tym, że nie ma faktycznie, gdzie podać takiej informacji uważam, że przeliczy to ARiMR na podstawie zdarzeń prowadzonych w bazie IRZ.

W związku z faktem, iż skraca się czas wyznaczony na dokonanie aktualizacji Wniosku, a tak jak już wcześniej pisałam nie jestem w stanie uzyskać jakiejkolwiek rzetelnej informacji bardzo proszę o rychłą odpowiedź na mojego maila.

Z góry dziękuję za pomoc.

Pozdrawiam - Rolniczka z Opolskiego

Odpowiedzi udzielił:

I. Gradka CDR O/Radom

}

Odpowiedź: TAK.

Czynności podane przez Panią są prawidłowe. Rok bazowy 2014, stan zwierząt na dzień 01.01.2014.

2. Rozumiem, iż mogę zmienić zestawienie rzeczowo-finansowe i cel operacji jeżeli nie spowoduje to zwiększenia kwoty pomocy. W związku z powyższym mam kolejne pytanie - czy już w chwili aktualizacji Wniosku konieczne jest przeprowadzenie postępowania ofertowego i wraz z arkuszem aktualizacyjnym zobligowany jestem dołączyć 2 oferty  handlowe na maszynę powyżej 10 000 zł?? Wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy nie załączałam żadnych ofert, gdyż wtedy nie miałam na to czasu, chciałabym się dowiedzieć czy jeżeli teraz wraz z aktualizacją oraz  przy dokonaniu zmiany w zestawieniu rzeczowo - finansowym nie dołączę ofert handlowych, czy mój wniosek zostanie odrzucony?? Czy istnieje możliwość dołączenia ofert później - podczas wezwań ARiMR do uzupełnień, gdy już znajdę się na "zielonej liście". Nie dołączając w chwili obecnej ofert handlowych mój wniosek będzie brany pod uwagę i ustali się do niego kolejność przysługiwania pomocy?? W związku z faktem, iż  planuję zakup aż 5 maszyn rolniczych powyżej 10 000 zł musiałabym dostarczyć aż 10 ofert handlowych co wiąże się z poświeceniem przeze mnie sporej ilości czasu, a wolałabym to uczynić dopiero w chwili gdy znajdę się na "zielonej liście" aby moja praca nie poszła na marne.

Odpowiedź:

Postępowanie ofertowe musi Pani być przeprowadzone. TAK – trzeba dostarczyć 10 ofert i 10 zapytań ofertowych.

3. Głównym kierunkiem produkcji mojego gospodarstwa jest trzoda chlewna, czy średni stan zwierząt na 2013 rok, ARiMR sama sobie oblicza z IRZ czy też muszę takie dane umieścić gdzieś w arkuszu podczas aktualizacji - nie ma w nim wyznaczonego miejsca na wprowadzenie takiej informacji??

Odpowiedź:

W związku z tym, że nie ma faktycznie, gdzie podać takiej informacji uważam, że przeliczy to ARiMR na podstawie zdarzeń prowadzonych w bazie IRZ.

W związku z faktem, iż skraca się czas wyznaczony na dokonanie aktualizacji Wniosku, a tak jak już wcześniej pisałam nie jestem w stanie uzyskać jakiejkolwiek rzetelnej informacji bardzo proszę o rychłą odpowiedź na mojego maila.

Z góry dziękuję za pomoc.

Pozdrawiam - Rolniczka z Opolskiego

Odpowiedzi udzielił:

I. Gradka CDR O/Radom