cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam serdecznie.

Jesteśmy sadownikami z 10 ha gosp. z woj. łódzkiego, powiat rawski. Prowadzimy je już od 8lat.

Do tej pory nie korzystaliśmy z żadnego PROW, dlatego teraz bardzo nas on interesuje.

Nie jesteśmy jeszcze podatnikami VAT, ale w momencie wejścia PROW oczywiście chcemy to uczynić. Interesuje nas w nowym PROW skorzystanie z nasadzenia drzew owocowych, zakupu maszyn no i właśnie skorzystanie z dokończenia przechowalni, tzn. zakup agregatu i wózka widłowego. Gospodarstwo w tej chwili, tzn. budynki są jeszcze własnością teściów którzy są podatnikami VAT. Czy w nowym PROW będzie możliwość użyczenia budynku i starania się o dofinansowanie na ten cel?

Z góry dziękuję za odp.

Monika

 

Odpowiedź:

Między innymi w poddziałaniu 7.5.1:

Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych) - możliwy jest zakup maszyn i urządzeń rolniczych tylko i wyłącznie nowych, także inne inwestycje jak budowa, modernizacja budynków gospodarczych służących produkcji rolnej i ich wyposażenia, koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej, koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat.

Co do użyczenia (dzierżawy) budynku i planowanych tam do przeprowadzenia inwestycji nie wypowiem się. Dlatego, że dokument PROW 2014-2020 nic o tym nie mówi, natomiast szczegółowe rozporządzenia do poszczególnych działań nie zostały jeszcze opublikowane i dlatego nie jestem w stanie Pani odpowiedzieć konkretnie.

Proszę być w kontakcie z doradcami z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, którzy pomogą w wyjaśnieniu tej kwestii mam nadzieję, że w niedługim czasie.

I. Gradka CDR O/Radom