cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Ojciec Pani Joanny wydzierżawił w 2001 r. 27 ha.

Podlega ubezpieczeniu w KRUS. W gospodarstwie pracował ok. 40 lat.

Pani Joanna podlega ubezpieczeniu w ZUS, nie ma wykształcenia rolniczego.

PYTANIA:

1. Czy ojciec, który ma 56 lat może ubiegać się o rentę strukturalną?

2. Czy gdyby ojciec przekazał Jej gospodarstwo będzie mogła ubiegać się o dopłaty dla młodego rolnika?

Ojciec Pani Joanny nie mógłby otrzymać renty strukturalnej dlatego, że nie spełnia warunku wymienionego w § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 109, poz. 750 ze zm.) nie prowadził działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w okresie, co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną.

Pani Joanna w świetle wymogów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania: „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz. 1443 ze zm.) również nie spełnia wszystkich warunków uzasadniających przyznanie pomocy finansowej m.in. brak podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Sędzia Irena Lis

23 sierpnia 2010 r.