cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Żona Pana Jerzego w 2006 r. otrzymała od rodziców grunt orny oraz zabudowaną działkę, oni zaś rentę strukturalną.

Działka siedliskowa pozostaje od kilkudziesięciu lat we współwłasności, którą wszyscy zainteresowani chcieliby znieść.

PYTANIE:

Czy zniesienie współwłasności działki siedliskowej nie spowoduje sankcji w postaci wstrzymania rodzicom renty strukturalnej, bowiem nie upłynęło jeszcze 5 lat od przekazania gospodarstwa rolnego?

Jednym z warunków przyznania rolnikowi renty strukturalnej jest przekazanie gospodarstwa rolnego, które przejmujący zobowiązuje się osobiście prowadzić przez okres 5 lat - o czym stanowi § 7 ust. 1, lit. d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. - w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 109, poz. 750 ze zm.).

Zobowiązanie to ma charakter deklaratoryjny. Cytowane wyżej Rozporządzenie nie przewiduje sankcji nawet za brak prowadzenia działalności rolniczej przez przejmującego gospodarstwo w okresie krótszym niż 5 lat, a tym bardziej przy zniesieniu współwłasności działki zabudowanej.

Przekazujący gospodarstwo rolne nie traci prawa do wypłaty renty strukturalnej.

St. Paszkowski: renty strukturalne w rolnictwie- IRWiR PAN 2006 r.

Sędzia Irena Lis

 

23 sierpnia 2010 r.