cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam.

Proszę Państwa mam pytanie czy jest jakiś sposób abym mógł się starać o rentę strukturalną, i czy w ogóle będą jeszcze renty strukturalne 2015 r. bo wtedy tj. w grudniu 2015 skończę 55 lat.

Odpowiedź:

Na tą chwilę „Program i Budżet” nie jest zatwierdzony i trwają nad nim prace na szczeblu UE. Więc nie wiadomo czy takie działanie (Renty strukturalne) wejdzie w skład „Programu na lata 2014-2020”?!

A moja sytuacja wygląda tak. Prowadzę gospodarstwo obecnie 9 ha od 1985r, wtedy to rodzice przepisali je na mnie bo szli na renty rolnicze. 6 lat temu ożeniłem się moja żona po śmierci swoich rodziców też odziedziczyła gospodarstwo obecnie to 6ha. Nasze grunty mamy więc nie razem a każde osobno swoje, gdyż byliśmy ich właścicielami przed naszym ślubem. żona kiedy odziedziczyła ziemie po zmarłej matce w 2006 r. nie składała jeszcze wniosków o dopłaty.

Kiedy się już pobraliśmy i byliśmy w agencji aby żona dostała swój numer gospodarstwa by się starać o dopłaty, to powiedzieli nam, że jako małżeństwo nie możemy mieć dwóch osobnych numerów gospodarstwa, i że ja za jej zgodą mogę składać wnioski o dopłaty na żony grunty. tak więc iż ziemie mamy całkiem osobno to w agencji widniejemy pod jednym numerem gospodarstwa.

Odpowiedź:

Tak – małżonkowie posiadają jeden numer producenta rolnego.

Zastanawialiśmy się czy jest taka opcja abym ja mógł iść na rentę strukturalną i przepisać ziemię na żonę, ponieważ wiem, że jest coś takiego, że jeśli jedno z małżonków przepisuje gosp. i idzie na rentę strukturalną to np. ja bym szedł i dostawał rentę w całości a żona pół tej renty, bo obydwoje musielibyśmy sie zrzec naszego gospodarstwa, tylko że żona moja w 2015 r. skończy dopiero 35 lat, więc nie jest to przecież możliwe.

Więc to takie błędne koło. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji, żebym mógł przepisać gosp. swoje na żonę, która przecież ma swoje gospodarstwo jak by nie było tylko, że dali nam wspólny numer? Trochę to pomieszane, czy mogą nam państwo w tym pomóc?  Jest taka możliwość?

Ktoś nam podpowiedział, że może intercyza czy coś takiego nie mam pojęcia, może Państwo nam potraficie odpowiedzieć.

Z góry dziękuję.

Wojciech

Odpowiedź:

http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Plan-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich/Najczesciej-zadawane-pytania-PROW/Dzialanie-1.-Renty-Strukturalne/Czy-w-przypadku-gdy-malzonkowie-zawra-umowe-o-rozdzielnosci-majatkowej-intercyze-renta-strukturalna-bedzie-przyslugiwac-kazdemu-z-malzonkow

Pod tym linkiem na stronie MRiRW znajduje się dla Państwa odpowiedź, którą cytuję niżej:

„Czy w przypadku, gdy małżonkowie zawrą umowę o rozdzielności majątkowej (intercyzę), renta strukturalna będzie przysługiwać każdemu z małżonków?

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, warunek przekazania gospodarstwa rolnego uważa się za spełniony, jeżeli zostały przekazane wszystkie użytki rolne wchodzące w skład tego gospodarstwa, będące zarówno przedmiotem odrębnej własności rolnika i jego małżonka, jak również przedmiotem ich współwłasności. W związku z powyższym podzielenie gospodarstwa rolnego na dwa odrębne gospodarstwa nie umożliwi małżonkom pobierania dwóch rent strukturalnych, gdyż zgodnie z ww. rozporządzeniem małżonkowie aby nabyć prawo do renty strukturalnej i zwiększenia wysokości renty strukturalnej dla małżonka, powinni się wyzbyć należących do nich nieruchomości rolnych niezależnie od tego czy stanowią one odrębną ich własność bądź współwłasność.”

Odpowiedź ta nie jest do końca dla Państwa jednoznaczna i nie rozstrzyga ostatecznie kwestii wymienionej w Państwa pytaniu, ale innej nie potrafię udzielić, kierując Państwa po prostu do prawnika. Biorąc pod uwagę także fakt przyszłego wsparcia z UE i czy będą tam „Renty strukturalne”?!.

I.     Gradka CDR O/Radom