cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam, mieszkam w woj. śląskim i tu właśnie chcę realizować wniosek "Młody Rolnik 2014" i tu nasuwa sie moje pytanie. Aby realizować wniosek muszę miej średnią wojewódzką czyli ok 7,4 h, czy mogę wydzierżawić całą tę powierzchnie od prywatnej osoby notarialnie i będzie ok ?

Z góry dziękuje za odpowiedź.

Odpowiedź:

Tak – wyjaśnienie poniżej.

1.     Wielkość docelowa tworzonego/przejmowanego gospodarstwa to co najmniej średnia krajowa, wynosząca obecnie 10,42 ha użytków rolnych  i  nie większe niż 300 ha. Do ustalenia powierzchni gospodarstwa brane są pod uwagę grunty będące własnością młodego rolnika, bądź grunty w użytkowaniu wieczystym i grunty w dzierżawie na podstawie zawartych umów na co najmniej 5 lat z ANR i/lub J.S.T i/lub 10 lat w przypadku umów zawartych z osobami fizycznymi.

W województwach, których średnia powierzchnia gospodarstwa jest niższa od średniej krajowej, (lubelskie – 7,50 ha, łódzkie – 7,57 ha, małopolskie – 3,92 ha, mazowieckie – 8,51 ha, podkarpackie – 4,60 ha, śląskie – 7,24 ha, świętokrzyskie – 5,53 ha) wnioskodawca musi w chwili składania wniosku spełnić kryterium średniej powierzchni w województwie (lub spełnić ten warunek w ciągu 180 dni od otrzymania decyzji) a następnie ma obowiązek  uzupełnić powierzchnię swojego gospodarstwa do średniej krajowej w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

 

I.Gradka CDR O/Radom