cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Młody rolnik - kilka pytań

 

Witam,

 

mam kilka pytań odnośnie programu "Ułatwianie startu młodym rolnikom".

 

1. W jaki sposób powinien być udokumentowany staż pracy w rolnictwie, czy wystarczy oświadczenie podpisane przez wójta?

Odpowiedź: NIE.

Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:

1) podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub

2) był zatrudniony w gospodarstwie rolnym, na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej,

3) odbył staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

 

2. O ile dobrze zrozumiałem powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie może składać się z dzierżaw, które zostały zawarte na umowę z datą pewną i na co najmniej 10 lat. Czy dzierżawy mogą stanowić 100% powierzchni gospodarstwa? Czy taką dzierżawę mogę zawrzeć z moim ojcem?

Odpowiedź: TAK.

Nie znalazłem w dostępnych informacjach przeciwwskazań w tym zakresie.

 

3. Czy jeśli chodzi o środki z pomocy, to można przeznaczyć je na zakup maszyn o dowolnych parametrach (mam tu na myśli np. moc ciągnika, wielkość pługa czy szerokość agregatu) bez względu na ilość hektarów, czy też istnieje jakiś przelicznik? Jeśli takowy istnieje to czy jest on dostępy publicznie i gdzie można go znaleźć?

Odpowiedź: Nie ma konkretnego przelicznika.

Niemniej jednak zakupywane maszyny powinny być dostosowane do skali produkcji, stosowanych technologii i do współpracy ze sprzętem już istniejącym lub zakupywanym.

 

4. Czy środki z pomocy można przeznaczyć na wyposażenie budynku inwentarskiego (np. paszociąg), który nie jest własnością a jest wydzierżawiony?

Odpowiedź: TAK – można wyposażyć budynek inwentarski.

 

Pozdrawiam,

Konrad

 

Odpowiedzi udzielił:

I.Gradka CDR O/Radom