cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam

Mam pytanie odnośnie działania młody rolnik, naboru od 15 maja 2014r. 

Ukończyłem szkołę zawodową w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, nie przystąpiłem do egzaminu zawodowego więc nie uzyskałem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Czy spełniam kwalifikacje zawodowe pozwalające otrzymać premię w działaniu "Ułatwienie startu młodym rolnikom", nadmienię że od 2 lat jestem ubezpieczony jako domownik?

Z poważaniem

Daniel 

Odpowiedź:

Informacje z Rozporządzenia MRiRW.

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego - jest świadectwo ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom ukończenia szkoły z tytułem wykwalifikowanego robotnika albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie wymienionym w ust. 3.

Czyli:

3. Wykaz zawodów i specjalności wykształcenia rolniczego zasadniczego zawodowego:

1) rolnik;

2) ogrodnik;

3) pszczelarz;

4) mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;

Tak – spełnia Pan wymagania wykształcenia.

 

I.Gradka CDR O/Radom