cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam Serdecznie,

Kilka pytań:

1. Jeżeli jestem zameldowany w powiecie lubelskim, a gospodarstwo chcę przejąć w powiecie janowskim, to wniosek muszę złożyć tam gdzie leżą grunty, czy tam gdzie jest miejsce mojego zameldowania?

Odpowiedź: Wniosek o pomoc składamy w Oddziale Regionalnym ARiMR w województwie, a nie w powiecie. Czyli - 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65A.

2. Mam wykształcenie wyższe nierolnicze, mam zamiar uzupełnić wykształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym, studia podyplomowe. Czy ten fakt będzie brany pod uwagę przy punktacji wniosku?

Odpowiedź: NIE. Wykształcenie - w momencie składania wniosku o pomoc.

3. Jeżeli składając wniosek zadeklarowana powierzchnia użytków rolnych będzie równa średniej krajowej, z czego ok. 30% będzie to dzierżawa, i zakładając że otrzymam dotację i część pieniędzy przeznaczę na zakup ziemi, to czy będę mógł rozwiązać umowę dzierżawy, nie obniżając powierzchni poniżej średniej krajowej?

Odpowiedź: Każda zmiana w okresie realizacji założeń biznes planu wymaga akceptacji ARiMR.

4. Rokiem bazowym w planie rozwoju gospodarstwa w tegorocznym naborze jest rok poprzedzający 2013, czy rok bieżący 2014?

Odpowiedź: ROK 2014.

5. Jaka musi być minimalna powierzchnia budynku gospodarczego aby można go uwzględnić w stanie nieruchomości, czy piwnica na warzywa/owoce o pow. 20 m. kw. spełnia te kryteria?

Odpowiedź: Nie ma takich wytycznych. Może Pan korzystać np. z polisy ubezpieczeniowej i racjonalności i zdrowego rozsądku. W podanym wypadku piwnica 20 m2 i tym bardziej w przypadku prowadzenia produkcji warzywniczej jest jak najbardziej wskazana do wymienienia w biznes planie.

Pozdrawiam,

woj. lubelskie

Odpowiedź:

I.Gradka CDR O/Radom