cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Młody rolnik- Szanowni Państwo, 

mam pytanie związane z uzupełnieniem wykształcenia w przypadku ubiegania się o dotację "Ułatwienie startu młodym rolnikom". Posiadam wykształcenie wyższe nierolnicze. W okresie nauki szkolnej (liceum, studia) byłam ubezpieczona w KRUS jako domownik i pomagałam mamie prowadzić 12-ha gospodarstwo rolne, pobierałam również z KRUS zapomogę po zmarłym ojcu. Czy okres nauki można w takim wypadku zaliczyć do stażu pracy w rolnictwie i wówczas uzupełnić wykształcenie tylko na kursie kwalifikacyjnym? Czy też aby uzupełnić wykształcenie pozostają mi studia podyplomowe z zakresu rolnictwa?

Pytanie drugie - obecnie gospodarstwo rodzinne jest w dzierżawie. Po śmierci ojca ziemia (14 ha) została zapisana w częściach mamie, bratu oraz mi (byłam niepełnoletnia). Czyli ubiegając się o dotację "Młody rolnik" powinnam  zaznaczyć, że posiadam ziemię otrzymaną w spadku oraz mogę dodatkowo wydzierżawić na 10 lat ziemię mamy i brata? 

Z góry bardzo dziękuję za wiadomość!

Pozdrawiam, Justyna (woj. podlaskie)

 

Odpowiedź - wykształcenie:

Pomoc może uzyskać osoba:

1)      posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lub która zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;

 

Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, uważa się za spełniony, jeżeli osoba fizyczna posiada:

3) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie.

Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o

przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:

1) podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik.

 

Czyli jeśli ubezpieczenie w KRUSie trwało nieprzerwanie 3 lata – TAK.

Jeśli krócej to pozostają studia podyplomowe.

 

Odpowiedź - dzierżawa:

Tak, trzeba pokazać grunty posiadane i te które zamierza się przejąć (użytkować) w okresie planu rozwoju.

Tylko jeszcze dwie sugestie, bardzo ważne: po pierwsze młody rolnik nie może mieć współwłasności (z wyjątkiem małżeńskiej) w gruntach i budynkach wykorzystywanych do produkcji rolniczej, oraz czy okres w którym posiada Pani gospodarstwo nie jest dłuższy niż 15 miesięcy licząc od dnia zakończenia nauki szkolnej (nauka w systemie dziennym) lub licząc od dnia ukończenia 26 roku życia?

 

I.Gradka CDR O/Radom