cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam

Mam pytanie dt szkoły. Chciałbym przekazać gospodarstwo synowi, który jest pełnoletni i od września 2014 rozpocznie ostatni rok nauki w technikum rolniczym. W chwili składania wniosku ma de facto wykształcenie gimnazjalne. Czy świadectwo ukończenia techniku rolniczego spełniałoby warunek uzupełnienia wykształcenia?

Odpowiedź:

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego - jest świadectwo ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom ukończenia szkoły z tytułem wykwalifikowanego robotnika albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie wymienionym w ust. 3.

Czyli:

3. Wykaz zawodów i specjalności wykształcenia rolniczego zasadniczego zawodowego:

1) rolnik;

2) ogrodnik;

3) pszczelarz;

4) mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Na świadectwie lub dyplomie musi być wzmianka o ww. tytule.

Ponadto chciałem zapytać jakie by były konsekwencje w wyniku wydania pozytywnej decyzji dofinansowania na młodego rolnika, a np. z jakichś przyczyn przejęcie gospodarstwa nie byłoby możliwe w wymaganym decyzją okresie? Dodam iż syn nigdy nie prowadził samodzielnie gospodarstwa, nie ma nr gospodarstwa i nigdy nie był ubezpieczony jako rolnik ani domownik w KRUS.

Odpowiedź:

Nie ma żadnych konsekwencji dla syna ze strony ARiMR. Można złożyć wycofanie wniosku co tylko przyspieszy sprawę i inny wnioskodawca (na to miejsce) uzyska premię.

Odpowiedzi udzielił: I. Gradka  CDR O/Radom