cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dzień dobry...

Chcę skorzystać z działania Młody Rolnik... Od brata przejmę w dzierżawę ziemie i moje pytanie jest następujące: czy w ramach wydatkowania kwoty minimalnej 70 tys. mogę zakupić od brata stado bydła mięsnego w ramach tych kosztów kwalifikowalnych i rozliczyć to z ARiMR jako wydatkowanie w ramach 70 % tej kwoty pomocy ?

Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

 

Odpowiedź:

Na stronie ARiMR (adres linku poniżej):

 http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/186/Dok_wyd_MR_300309.pdf

znajduje się broszura dotycząca wymagań w zakresie dokumentowania ponoszonych wydatków w ramach „Młodego Rolnika” (rozliczenie z premii).

Czyli – TAK, ale po spełnieniu zapisanych tam wymagań.

Wsparcie nie może zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków:

a)    dokonanych na podstawie umowy zawartej między beneficjentem a małżonkiem, wstępnym lub zstępnym beneficjenta ani wstępnym lub zstępnym małżonka beneficjenta.

Ponadto nie wiem co Pan rozumie pod pojęciem „stado bydła mięsnego”?

Można zakupić zwierzęta hodowlane stanowiące stado podstawowe – związane z rozpoczęciem produkcji zwierzęcej w gospodarstwie lub postępem genetycznym w zakresie prowadzonej produkcji.

I.      Gradka

CDR O/Radom