cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam,

Chciałabym się starać o premie dla młodego rolnika, ale w następnym  roku. Chce otworzyć strusią fermę w województwie mazowieckim. Czy są już ustalone terminy na dofinansowania dla młodych  rolników na 2015? Jeśli nie to kiedy będzie wiadomo? Czy wiadomo jakie będą zmiany? Widziałam, że nie będą dofinansowane hodowle drobiu (oprócz ekologicznych), czy strusie się tam zaliczają?

Bardzo proszę o odpowiedz

Pozdrawiam serdecznie. Julia.

Odpowiedź:

Nie ma ustalonych terminów składania wniosków i nie wiadomo też kiedy zostanie uruchomione działanie „Premie dla młodych rolników”. Po prostu jest na to za wcześnie. W kwietniu br. Rada Ministrów zaakceptowała projekt PROW 2014-2020 i został on skierowany do akceptacji KE w Brukseli, która ma na to pół roku.

Ponadto:

dotychczasowy zapis nie przewiduje się wsparcia gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie:

• chów drobiu (nie dotyczy produkcji ekologicznej),

• prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,

• prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności:

hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych.

W myśl USTAWY z dnia 29 czerwca 2007 r. o  organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, drób to także strusie.

I. Gradka CDR O/Radom