cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam,

zgodnie z rozporządzeniem o przyznawaniu premii "Młody rolnik" z 70% kwoty można przeznaczyć na maszyny używane w chwili zakupu nie starsze niż 5 lat. Pytanie brzmi: od kiedy jest owe 5 lat liczone? I czy są to pełne lata kalendarzowe czy istotny jest tylko rocznik maszyny. Zakładając sytuację że maszyna jest wyprodukowana w 2009 roku, bez określenia dokładnej daty (dane z tabliczki znamionowej) to czy będzie możliwość uznania jej jako koszt kwalifikowany do końca roku kalendarzowego 2014?

Pozdrawiam. Krzysztof

Odpowiedź.

Instrukcja do wniosku str. 22:

Do kosztów inwestycji wymienionych w pkt. od 1 do 7 zalicza się także:

c) nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz wydatki związane z kierowaniem robotami budowlanymi. W przypadku inwestycji dotyczących zakupu maszyn lub urządzeń używanych kosztem jest koszt zakupu maszyny lub urządzenia nieprzekraczający ich wartości rynkowej oraz ceny nowych podobnych maszyn i urządzeń, jeżeli w dniu zakupu nie były starsze niż 5-letnie i są sprawne technicznie oraz spełniają obowiązujące normy i standardy.

Termin dotyczy „dnia zakupu” więc tak należałoby liczyć.

Ireneusz Gradka

CDR O/Radom