cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam

Złożyłem wniosek MR 2014 ze względu na  pracę,  gdzie umowę mam do końca sierpnia 2014 r. Groziło mi bezrobocie a mam wszystko to co potrzeba do  MR więc wniosek złożyłem, ale okazuje się że mogę  przedłużyć umowę jeszcze na rok i jestem ubezpieczony w ZUS.

Czy mogę dalej  pracować i płacić krus ewentualnie jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam.

 

Odpowiedź:

Beneficjent musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i pełnym zakresie jako rolnik co najmniej do dnia upływu  12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy (Rozporządzenie).

Wnioskodawca musi być ubezpieczony w KRUS wcześniej, bo jednym z warunków spełnienia wydanej decyzji warunkowej z ARiMR jest ubezpieczenie się w KRUS (decyzja warunkowa ARiMR jest wydawana po rozpatrzeniu wniosku o pomoc na okres 180 dni).

W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 roku (Dziennik Ustaw Nr 200 poz. 1443 jest zapis:

….” § 19. Beneficjent powinien przedłożyć w Agencji: 1. Zaświadczenie z właściwego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik – w terminie 60 dni od dnia upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy”…. .

 W przypadku nie spełnienia tego wymogu (nie udokumentowania tego okresu) zwrotowi podlega 100% kwoty pomocy.

Wydane rozporządzenia znajdują się na stronach: www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl.

Czyli, nie jest możliwe zatrudnienie na warunkach umowy o pracę i ubezpieczenie w KRUS. Ubezpieczenie w ZUS jest nadrzędne względem KRUS.

 

I.      Gradka CDR O/Radom