cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam
Została mi przyznana dotacja z programu  "Ułatwianie startu młodym rolnikom" . W biznes planie zaznaczyłam, iż otrzymane pieniądze chcę przeznaczyć na zakup ciągnika. Wspomniałam również, w planie rozwoju  gospodarstwa, iż w latach 2015-2020 planuje zakup paszowozu ze środków własnych.

Czy jeżeli w ciągu tych lat nie wywiąże się z przedstawionego przeze mnie planu rozwoju (nie kupię paszowozu) będę musiała zwrócić przyznaną mi premię?

woj. podlaskie.

Odpowiedź:

Choć zapisy rozporządzenia mówią m.in. o zobowiązaniach, które musi spełnić beneficjent t.j.:

……….

3) realizować do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy założenia biznesplanu, w szczególności:

a) prowadzić gospodarstwo zgodnie z określoną strukturą produkcji rolnej,

b) wydatkować, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pomocy, co najmniej 70% kwoty pomocy na inwestycje określone w biznesplanie,

c) osiągnąć nadwyżkę bezpośrednią z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie równą co najmniej 4 ESU (Europejska Jednostka Wielkości Ekonomicznej) i nie mniejszą niż wartość nadwyżki bezpośredniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

……. .

 

to jednak dla „spokojnej głowy”, proponuję wystąpić z pismem do ARiMR o zmianę złożeń biznesplanu. Także dlatego, że nie wiem jak Pani opisała rozwój swojego gospodarstwa i jak w ten rozwój wpisywał się zakup paszowozu? (jest to dość istotne np. z punktu widzenia wykorzystania maszyn w gospodarstwie i współpracy z zakupywanym ciągnikiem). Innymi słowy, czy brak paszowozu nie będzie miał wpływu na realizację pozostałych założeń biznesplanu?

 

W uzasadnionych przypadkach (należy umotywować konieczność i zasadność takich zmian) są możliwe zmiany przy zachowaniu realizowania pozostałych założeń zawartych w biznesplanie (Planie Rozwoju Gospodarstwa) i przyjętych zobowiązań. Trzeba wystąpić z pismem o zmianę założeń biznesplanu i oczywiście poprawionym (biznesplanem PRG). 

Sprawa jest indywidualna i dlatego przed wykonaniem tych czynności może Pani skontaktować się z OR ARiMR, najlepiej z osobą, która prowadziła Pani Wniosek o pomoc, po więcej szczegółowych informacji.

I.    Gradka  CDR O/Radom