cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dzień dobry,

w przyszłym roku chcę się starać o dopłaty dla młodego rolnika.

Odpowiedź: Jeśli będzie ogłoszony nabór?

Czy mogę przed złożeniem wniosku korzystać z dopłat rolno-środowiskowych w marcu 2013, czy wykluczy to możliwość złożenia wniosku?

Odpowiedź: 2013 czy 2014 rok? Mimo wszystko, lepiej nie ryzykować, gdyż nie znamy konkretnych warunków dostępu w nowym programowaniu i dlatego - Nie – bo nie wiadomo kiedy będzie ogłoszony nabór (termin).

Czy ziemia może być dzierżawiona od rodziców?

Odpowiedź: Tak – ale pod pewnymi warunkami. Dzierżawa od osób fizycznych nie może stanowić więcej niż 30% gruntów tworzonego gospodarstwa. Maja to być grunty w 70 % przejęte jako własność, użytkowanie wieczyste lub dzierżawa od podmiotów państwowych (ZWRSP) i samorządowych (JST).

I.      Gradka CDR O/Radom