cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Chciałbym się dowiedzieć czy po złożeniu wniosku o wypłacenie wsparcia mogę

dokonać już zakupu czy muszę czekać do wypłaty środków tj. czy sprzedawca

może już mi wystawić fakturę np. z dłuższym terminem płatności?

 

Odpowiedź:

Rozporządzenie MRiRW podaje:

4. Za wydatki na inwestycje, o których mowa w ust. 2, nie uznaje się wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Czyli, że beneficjent może to zrobić – warunek dotyczy wniosku o pomoc!

Najlepiej jednak sprawdzić w sporządzonym PRG, czy inwestycja jest zaplanowana na ten rok? Jeśli nie trzeba zmienić PRG.

I. Gradka

CDR O/Radom