cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Mam 26 lat, jestem młodym rolnikiem - wypłata premii nastąpiła w grudniu 2009 roku, czyli prawie 5 lat temu. 
W związku z tym wczytuję się w opis dopłat bezpośrednich na rok 2015, a co za tym idzie czy należy mi się płatność z tytułu młodego rolnika?
Jestem rolnikiem z woj. pomorskiego.
Bardzo dziękuję z góry za odpowiedź. 
Pozdrawiam, Grzegorz

Odpowiedź:

Płatność dla młodych rolników (art. 50 rozp. 1307/2013) – roczna płatność, której celem jest dodatkowe wsparcie dochodów rolników posiadających status młodego rolnika (osoba w wieku do 40 lat po raz pierwszy rozpoczynająca działalność w gospodarstwie rolnym jako kierująca tym gospodarstwem lub która rozpoczęła już taką działalność w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem wniosku w ramach jednolitej płatności obszarowej). Płatność przysługuje przez okres nie dłuższy niż 5 lat, liczony od dnia założenia gospodarstwa rolnego.

Na podstawie dostępnych informacji i dokumentów (także będących jeszcze projektami), prawdopodobnie – będzie Pan mógł skorzystać z tej płatności przez 1 rok (2015 - przy założeniu, że nie przekroczył Pan wieku 40 lat?).

I. Gradka

CDR O/Radom