cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam

 

Jedną z zalet systemu dla małych gospodarstw ma być brak obowiązku realizacji praktyk zazielenienia.

Jedną z praktyk zazielenienia jest nakaz zachowania wyznaczonych cennych przyrodniczo TUZ włącznie z obowiązkiem ich przywrócenia.

 

Czy ten obowiązek nie dotyczy uczestnika programu dla małych gospodarstw?

Jeśli tak, to czy po wyjściu z programu dla małych gospodarstw (np. w 2017) powstanie obowiązek przywrócenia zaoranego TUZ?

 

Interesuje mnie możliwość zaorania pasów na TUZ w celu odtworzenia tradycyjnych żywopłotów lokalizowanych w poprzek stoku i wzdłuż stoku.

 

Będę wdzięczny za udzielenie odpowiedzi.

 

Pozdrawiam

Andrzej Skorupowski

 

Jeżeli rolnik posiada wyznaczone trwałe użytki zielone, położone na obszarach Natura 2000, obowiązuje ich zakaz przekształcania, w tym zaorywania, gdyż są to trwałe użytki zielone cenne przyrodniczo ( trzeba sprawdzić czy jest już opracowane PZO i czy ta łąka położona na konkretnej działce ewidencyjnej jest tam wymieniona).
Jeśli rolnik posiada trwałe użytki zielone, które nie są cenne przyrodniczo, wówczas obowiązuje ich zakaz ich przekształcania, w tym zaorywania, ale tylko wtedy, gdy stosunek trwałych użytków zielonych do wszystkich użytków rolnych w danym roku dla całego kraju zmniejszy się o więcej niż 5% w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego, ustalonego w roku 2015.
Rolnicy gospodarujący na obszarach Natura 2000 lub na gruntach objętych tzw. ramową dyrektywą wodną będą otrzymywać płatność za zazielenienie, pod warunkiem realizacji praktyk zazielenienia zgodnie z celami dyrektywy ptasiej, siedliskowej oraz ramowej dyrektywy wodnej.

 

Barbara Sazońska
Centrum Doradztwa Rolniczego O/Radom
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Programów Rolnośrodowiskowych