cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam,
Widziałem na stronie MiNROL widziałem, że został zaakceptowany PROW 2014-2020.
Istnieje tam taki zapis:

" Jednym z wymogów w ramach wszystkich pakietów jest obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej oraz w przypadku

pakietów przyrodniczych ekspertyzy przyrodniczej (z wyjątkiem ekstensywnego użytkowania na obszarach

specjalnej ochrony ptaków - OSO)"

Czy to oznacza, że w PROW 2014-2020 nie będzie ekspertów przyrodniczych "ornitologów" i nie ma czegoś takiego jak "OSO" a "OSOP"!!

 

Ekspert Warmińsko-mazurskie

 

Doradcy i eksperci uprawnieni do świadczenia usług doradczych na rzecz Programu rolnośrodowiskowego w PROW 2007-2013 i mający zamiar pracować w Działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym, obecnie powinny szczegółowo zapoznać się z PROW-em 2014-2020 , a następnie, po ukazaniu się przepisów wykonawczych - skorzystać z oferty odpowiednich szkoleń.
Bożena Krześniak
CDR Brwinów


 

 

.................................................................