cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Dzień dobry

Czy w związku z nowym PROW 2014-2020, CDR w Brwinowie planuje kursy/szkolenia dla ekspertów przyrodniczych, czy zachowują ważność dotychczasowe uprawnienia?

 

Mariusz

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
15-471 Białystok
tel./fax 85/6642255

www.ptop.org.pl }

Dokładne warunki nabywania uprawnień do świadczenia usług doradczych dla działań PROPW 2014-2020 - tak przez nowe osoby, jak i doradców i ekspertów z uprawnieniami PROW 2007-2013 zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Gdy tylko będzie taka możliwość, ogłosimy nabór na szkolenia, a do dotychczasowych doradców i ekspertów wyślemy wiadomość pocztą elektroniczną.

Bożena Krześniak
CDR Brwinów