cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 Szanowni Państwo,
 posiadam gospodarstwo rolne w woj. Mazowieckim w kampani 2013 na 
wybrane działki rolne została przygotowana ekspertyza ornitologiczna 
do pakietu 4.1 ochrona siedlisk lęgowych.
 Działki objęte ekspertyzą w latach poprzednich były deklarowane do 
dopłat jako JPO (były to ugory koszone). W chwili obecnej Biuro 
powiatowe przesłało mi informację że działki z "historią' JPO nie mogą 
wejść do pakietu 4.1 i muszę je wycofać, co zdziwiło nie tylko mnie 
ale również doradzę rolnośrodowiskowego.
 Czy interpretacja biura powiatowego jest poprawna i czy działki takie 
nie mogą wejść w pakiet 4.1?

 Z góry dziękuję za odpowiedz!

Fakt pobierania JPO nie eliminuje działki z możliwości objęcia wariantem
4.1.
Pamiętać należy jdnoczśnie, że pakiet może być realizowany wyłącznie na
TUZ. W pytaniu wskazano, że były to ugory koszone, a do powierzchni
ugorowanej płatność rolnośrodowiskowa nie przysługuje.
Kluczem do rozwikłania tej sprawy jest stwierdzenie, czy wnioskowano o
płatność rolnośrodowiskową do ugoru, czy do TUZ.

Bożena Krzesniak
CDR Brwinów