cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Szanowni Państwo! 

 W 2012 roku ukończyłam studia i otrzymałam tytuł mgr Biologii o specjalności Biologia Środowiskowa. Jestem osobą bezrobotną, a w związku z tym, że mam dużą styczność ze środowiskiem rolniczym (jestem żoną rolnika), chciałabym zająć się doradztwem rolniczym, rolnośrodowiskowym jak również wykonywać ekspertyzy przyrodnicze. Czy mogę na własną rękę, nie pracując w żadnej instytucji zajmującej się doradztwem rolniczym podjąć szkolenia z zakresu:
-  "Minimalne wymogi wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym"

- Szkolenie kandydatów na doradcę rolnośrodowiskowego
- Szkolenia dla kandydatów na ekspertów przyrodniczych
i prowadzić działalność w zakresie wykonywania tego typu usług?
Jeżeli tak to prosiłabym o podanie najbliższego szkoleń. Które z nich musiałabym odbyć jako pierwsze, czy kolejność nie ma znaczenia?

Z poważaniem Anna

W odpowiedzi na pytania dotyczące nabywania uprawnień doradczych uprzejmie informuję, że:

Tytuł magistra biologii umożliwia nabywanie uprawnień doradcy rolnośrodowiskowego, natomiast nie daje możliwości nabywania uprawnień doradcy rolniczego.

Uprawnienia eksperta przyrodniczego - wg aktualnych przepisów nie są uzależnione od wykształcenia. Aby zostać  ekspertem, należy ukończyć szkolenie i zdać egzamin w CDR w Brwinowie, oraz posiadać wiedzę przyrodniczą poświadczoną pisemną rekomendacją instytucji naukowej (nie jest wymagany dyplom ukończenia studiów). W informacji o naborze na szkolenia ekspertów na stronie
www.cdr.gov.pl   aktualności jest zamieszczona pełna informacja o trybie nabywania tych uprawnień.

Informacje o szkoleniach dostępne są na stronie internetowej CDR. Aby zostać doradcą rolnośrodowiskowym, trzeba ukończyć szkolenie  na doradcę rolnośrodowiskowego oraz szkolenie  "Minimalne wymogi wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym", w dowolnej kolejności.

Korzystać z uprawnień można pracując zarówno w państwowych jednostkach doradztwa, jak również w firmach prywatnych, a doradcy rolnośrodowiskowi i eksperci przyrodniczy mogą świadczyć usługi również jako osoby fizyczne.

Bożena Krześniak
CDR Brwinów