cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Czy doradca rolnośrodowiskowy, który ma uprawnienia do sporządzania 
planów rolnośrodowiskowych w ramach PROW 2017-3013 może sporządzać 
również plany na lata 2014-2020?=

W tym roku sporządzane są plany z PROW 2007-2013, a więc uprawnienia w
tym roku są ważne. Programy z PROW 2014-2020 zostaną uruchomione dopiero
w 2015 roku.

Barbara Sazońska
Centrum Doradztwa Rolniczego O/Radom
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Programów Rolnośrodowiskowych
26-600 Radom
ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 41