cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

W przypadku gdy chce zmienić doradce to w jaki sposób mam zrobić 
zmianę do planu ?
  Jak się ma rolnik zabezpieczyć przed nie zarejestrowaniem planu 
przez doradce ?
W związku ze zmianą doradcy trzeba pobrać druk ze strony CDR, wypełnić i
wysłać do CDR Brwinów. Cała procedura zmiany doradcy, sporządzenia planu
i rejestracji jest wyjaśniona w instrukcji którą można pobrać ze strony
http://www.cdr.gov.pl/index.php/listy-doradcw-mainmenu-112 .
Odpowiadając na drugie pytanie informuję, że obowiązkiem doradcy jest
zarejestrowanie planu. Jeśli tego obowiązku nie dochowa to zostaje
skreślony z listy doradców. Rolnik nie ponosi odpowiedzialności za
uchybienia doradcy.

Barbara Sazońska
Centrum Doradztwa Rolniczego O/Radom
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Programów Rolnośrodowiskowych
26-600 Radom
ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 41