cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 Czy rolnik realizujący rolnictwo ekologiczne może przeprowadzić renowację trwałych użytków zielonych. Czy może podorać lub też wykonać częściowe zniszczenie starej darni glebogryzarką i dokonać siewu traw. Proszę o szybką odpowiedź z podaniem rozporządzenia  w którym zawarte są te przepisy.

W rozporządzeniu jest zapisane że rolnik ma utrzymać TUZ. Zgodnie z definicją jest to grunt nie poddany zabiegom uprawowym przez okres 5-ciu lat. Z pytaniem, czy może rolnik ekologiczny może dokonać renowacji, proszę zwrócić się do MRiRW .
Barbara Sazońska