cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam.

Rolnik w 2013 roku wszedł do programu rolnośrodowiskowego do pakietu rolnictwo ekologiczne. Produkcja roślinna w gospodarstwie to w większości łąki trwałe prowadzone metodą ekologiczną. Produkcja zwierzęca to zakup małych cieląt i hodowla ich na opas – produkcja zwierzęca prowadzona metodą konwencjonalną. W 2013 roku rolnik otrzymał wszystkie dopłaty do upraw polowych i łąk trwałych. Moje pytanie: 1. Czy za 2014 rok ten rolnik otrzyma dopłaty do trwałych użytków zielonych prowadzonych metodą ekologiczną. 2. Czy rolnicy wchodzący do pakietu rolnictwo ekologiczne w 2014 roku posiadający zarejestrowane bydło konwencjonalne będą otrzymywali dopłaty do trwałych użytków zielonych?

Dziękuję, doradca z województwa podlaskiego

Rolnik przystępujący w 2014 roku do programu rolnośrodowiskowego musi mieć zwierzęta ekologiczne. Rolnik z 2013 roku kontynuuje program na dotychczasowych warunkach.

Barbara Sazońska