cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A
Rolnik w trakcie realizacji pakietu "Rolnictwo zrównoważone" zwiększył powierzchnię gospodarstwa w:
1/ w drugim roku
2/ w trzecim roku
3/ w czwartym roku
 
ile grup roślin ma mieć na nowych działkach w kazdym z przypadków
 
H. Telus

Realizacja wymogów w pakiecie 1. Rolnictwo zrównoważone w obecnym stanie prawnym może trwać krócej niż pięć lat w przypadku, gdy rolnik realizuje nowe zobowiązanie (§ 35 rozporządzenia rolnośrodowiskowego) oraz, gdy w trakcie realizowanego zobowiązania rolnośrodowiskowego zwiększy powierzchnię gruntów rolnych, na których to zobowiązanie jest realizowane (§ 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia rolnośrodowiskowego).

Jeżeli rolnik zwiększył powierzchnię gruntów rolnych, na których realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia rolnośrodowiskowego, brak jest podstaw prawnych uprawniających rolnika do rezygnacji z zastosowania na działce rolnej wymogu dotyczącego prawidłowego doboru i następstwa roślin (§ 10 pkt 1 rozporządzenia rolnośrodowiskowego), o ile okres trwania zobowiązania to umożliwia. A zatem rolnik, który dokupił „nowe” grunty rolne, na trzy lub cztery lata przed końcem zakończenia zobowiązania rolnośrodowiskowego ma obowiązek zastosowania 3 grup roślin. Jeśli „nowe” grunty będą w gospodarstwie przez dwa lata trwania programu, rolnik stosuje 2 grupy roślin, a jeśli tylko rok to jedną grupę roślin.  

Barbara Sazońska