cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 Zwracam się z prośbą o zajęcie jednoznacznego stanowiska odnośnie 
pakietów przyrodniczych.
 Zgodnie z ustaleniami ze szkolenia 20.03.2014 r. możliwe będzie 
jednorazowe  powiększenie powierzchni w drugim bądź trzecim roku w 
ramach zaciagniętego zobowiązania  w 4.1 przed 2014r , jak również w 
ramach trwającego już zobowiązania  jednorazowego dodania w drugim 
bądź trzecim roku wariantu 4.1.
 Pytanie pojawiło się w związku z ukazaniem się komunikatu dla 
ekspertów przyrodniczych, który  przeczy ustaleniom szkolenia.
 Mam również pytanie, czy możliwe jest przejście z pakietu 3. na 5.1 w 
2014r.http://www.cdr.gov.pl/index.php/aktualnoci-mainmenu-61/cdr-informuje-mainmenu-43/1417-komunikat-dla-ekspertow-przyrodniczych). 

 Ze względu na trwająca już kampanie naboru wniosków, proszę o szybka 
odpowiedź
 Z poważaniem
 Tomasz
Proszę dokładnie czytać komunikat, który odnosi się również do 2015
roku. Zgodnie z komunikatem w tym roku nie ma naboru na wariant 4.1 dla
nowych beneficjentów przystępujących do programu rolnośrodowiskowego.
Rolnicy którzy są w programie to mogą w tym roku zwiększyć powierzchnię
bądź dodać nowe działki pod wariantem 4.1
Uwaga - w przyszłym roku tj. 2015 nie będzie można ani zwiększyć ani
dodać wariantu 4.1.

B.Sazońska