cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A


Witam,  jestem Absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Suwałkach ( inżynier Rolnictwa) oraz Uniwersytetu Warmińsko  Mazurskiego w Olsztynie ( magister Ochrony Środowiska).
Obecnie jestem osobą bezrobotną , zarejestrowaną w Urzędzie Pracy w Suwałkach.  Urząd Pracy może pomóc mi w sfinansowaniu szkolenia na doradce rolno środowiskowego lub diagnostę.
Jest możliwość  odbycia w Centrum Doradztwa Rolniczego takiego szkolenia z funduszu Urzędu Pracy?
Proszę o podanie aktualnych szkoleń ( opis, cena , ilość godzin).

Dziękuje z góry

   w Załączniku umieściłem mój Wniosek dla Państwa wglądu, który muszę wypełnić i odesłać do Urzędu Pracy

                             Pozdrawiam Marek


Pana wykształcenie pozwala na nabycie uprawnień doradcy rolnośroldowiskowego.

Dla zdobycia tych uprawnień trzeba ukończyć dwa n/w  szkolenia i zdać egzamin. Z uwagi na bliskie terminy szkoleń i skomplikowane procedury PUP w sprawie dofinansowania - skorzystanie z pomocy PUP będzie trudne do wykonania.

Terminy realizacji wymaganych szkoleń:
1) Szkolenie w zakresie zasady wzajemnej zgodności:  7 - 11 kwietnia CDR O/Radom (termin zgłoszeń do 3 kwietnia)
2) Szkolenie na doradcę rolnośrodowiskowego:   12 - 16 i 28 - 29 kwietnia w Brwinowie

Są to ostatnie terminy tych szkoleń w sezonie na 2014 r.
Bożena Krześniak
CDR Brwinów