cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Moje pytanie jest takie rolnik jest w pakiecie rolnictwo ekologiczne i zagrozone gatunki-soczewica.Co roku sieje soczewicę na tych polach(wszystkich).Zimą pola są tylko potalerzowane.Na moje pytanie o zmianowanie w ekologii odpowiada ,że nie ma tylko soczewica i tak już czwarty rok.Jak się to ma to konieczności płodozmianu w ekologi i dlaczego jednostki certyfikujące na to pozwalają.Pytam w kontekście innych zainteresowanych takimi płatnościami przy małych w końcu nakładach.Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.

Płodozmian na 5 lat ustalany jest przez rolnika i doradcę rolnośrodowiskowego. Jeśli są nieprawidłowości to inspektor z jednostki certyfikującej powinien wpisać w protokole z kontroli czego dotyczą, a następnie w zaleceniach pokontrolnych powinny być wskazane działania dostosowawcze. W tym przypadku rolnik obsiał wszystkie pola soczewicą a więc do końca programu, jeśli nie zmieni rośliny to powierzchnia uprawianej soczewicy nie może się zmniejszyć.
Barbara Sazońska