cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Szanowni Państwo!
Rolnik zgłosił do wykonania ekspertyzy działki kwalifikujące się realizowania wariantu 4.8 bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe, przy czym sam nie posiada zwierząt, ale deklaruje, że na działce będą prowadzili wypas inni rolnicy. Czy w takiej sytuacji realizacja tego wariantu, sporządzenie planu wypasu dla tego rolnika (nieposiadającego zwierząt), jest możliwe. Jednocześnie jest to jedyny wariant, który z uwagi na występowanie roślin wskaźnikowych, jest możliwy do realizacji na tych działkach.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Szafran (ekspert przyrodniczy).
Łąka może być wypasana przez zwierzęta innego rolnika ale musi być zrobiony pan wypasu który należy przestrzegać. W rejestrze działalności środowiskowej należy pisać kiedy i ile zwierząt było wypasanych na danej działce.

B.Sazońska

--