cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dzień dobry,

Proszę o informację:

Czyczy ekspertyza przyrodnicza wykonana w bieżącym roku zgodnie z obowiązująca metodyką (4.7) będzie ważna przy składaniu nowego wniosku w 2015 roku.

Czyczy aktualne uprawnienia ekspertów przyrodniczych (botanik) zachowują ważność w roku 2015.

Z poważaniem ekspert z Małopolski

Planowane jest, że od przyszłego roku ruszy nabór na PROW 2014-2020, naboru na prś w ramach PROW
2007-2013 raczej nie można się spodziewać. Jednocześnie, obecnie nie ma metodyki i
formularzy do nowego PROW. W związku z tym ekspert nie powinien obecnie wykonywać
dokumentacji przyrodniczej dla zobowiązania w ramach PROW 2007-2013, gdyż możliwość wykorzystania takiej dokumentacji jest bardzo wątpliwa.

Aktualne uprawnienia eksperckie nadane są wg przepisów i na potrzeby realizacji PROW-u 2007-2013.
Zakładając, że w 2015 r. będziemy pracować wg PROW 2014-2020, w przepisach wykonawczych, jakie do tego PROW-u powstaną, należy spodziewać się określenia wymaganych uprawnień, niezbędnych do świadczenia usług doradczych.

Bożena Krześniak
CDR Brwinów