cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam
czy data sporządzenia dokumentacji przyrodniczej musi być taka sama jak data sporządzenia planu rolnośrodowiskowego. Dla przykładu - plan jest z datą 17 maja, a ekspertyza jest z 5 czerwca.
ekspert botanik

Dokumentacja przyrodnicza jest załącznikiem do planu działalności rolnośrodowiskowej, tak więc powinna być gotowa przed datą sporządzenia planu, a najpóźniej w dniu sporządzenia planu.
Plan bez wymaganych załączników nie jest kompletny.

Bożena Krześniak
CDR Brwinów