cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 W związku ze zmianą przepisów regulujących zasady funkcjonowania pakietów rolnośrodowiskowych a także kończącym się PROW 2007 – 2013 mam pytanie czy zmiana powierzchni w pakietach 8.2 i 8.3 musi być rejestrowana na stronie CDR-u, czy pomimo zmiany w powierzchniach w poszczególnych latach przy tym pakiecie zmian się nie rejestruje?

Doradca z lubelskiego

Plany należy rejestrować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie CDR

B.Sazońska