cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A


Rolnik zdeklarował w 2012 roku wariant 5.1, w 2014 roku została 
zrobiona następna ekspertyza w  wariancie 5.1 na TUZ.
Na jakiej aplikacji powinien doradca wykonać zmianę w planie 
działalności rolnośrodowiskowej, aplikacja 2012 czy 2014?
 doradca z zach-pom.
W 2014 r. występuje degresywność a rolnika z 2012 r. nie obowiązuje, w
związku z tym zmianę należy zrobić na aplikacji z 2012 r.

B.Sazońska